Hoppa till sidans innehåll

Harplinge Ridklubbs policy


Alkohol och droger


Harplinge Ridklubbs verksamhet skall bedrivas i linje med Riksidrottsförbundets policy avseende alkohol och droger. Det vill säga, vi skall hjälpa till att minimera droganvändningen i samhället. Vi ska även jobba för att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Detta uppnår vi framförallt genom att föräldrar och ledare är föredömen för de yngre medlemmarna. Vår förening arbetar för att häst- och ridintresserade i alla åldrar skall kunna träffas och ha trevligt på våra aktiviteter. Detta skall vi sträva efter att göra i en drogfri miljö. Verksamheten som bedrivs är i stora delar riktad mot barn- och ungdomar. Det är viktigt att vuxna i föreningen är förebilder för dessa på alla områden, inte minst vad gäller alkohol och droger. Alla måste förstå den effekt som deras uppträdande har på yngre medlemmar.  
För att leva upp till policyn, vad gäller rökning, har styrelsen beslutat att på vår anläggning Per-Larsgård skall råda rökförbud. Vid våra tävlingsarrangemang strävar vi efter att informera om detta i förväg till våra besökare, såväl publik som tävlingsdeltagare. 
Vad gäller alkohol är det vid normal verksamhet i HRK:s regi självklart att ingen förtäring av alkohol sker. Det är normalt förbjudet att dricka alkohol på vår anläggning. Vid enstaka fester anordnade i klubbens regi och där alkohol konsumeras skall detta vara godkänt av styrelsen i förväg. Alkohol skall vid sådant tillfälle konsumeras med omdöme. Alkohol får under inga som helst omständigheter konsumeras av minderåriga. 
Allt bruk och hantering av narkotika och doping är totalförbuden. Vid misstanke om brott mot detta sker polisanmälan.

 
Jämställdhet och Integration


HRK skall erbjuda verksamhet som värnar om god etik och skapar lika förutsättningar för både flickor och pojkar. Klubben skall bidra med en demokratisk fostran. Alla ska känna sig välkomna och kunna delta på lika villkor vid våra verksamheter oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning eller andra skillnader. Diverse olikheter, likväl som olika åsikter, kan tillvaratas som kreativa krafter och bidrar till fortsatt utveckling av klubben. 
Kan HRK skapa speciella verksamheter som gynnar integrationen i samhället skall vi inte vara rädda för att prova nya tankesätt och lösningar för att underlätta detta. Eventuella språksvårigheter mellan ledare och deltagare går att lösa. En gemensam utmaning vi alla möter på Harplinge Ridklubb är att lära sig hästens språk. 
 
Fastställd på styrelsemöte 2010-01-20

Uppdaterad: 14 OKT 2012 11:50 Skribent: Marie Sjöberg

 Stort tack till våra sponsorer under året. Ni är så värdefulla för vår förening!

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Harplinge RK - Ridsport
Harplinge Prästgården 463
30561 Harplinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: harplingeridklubb@gm...

Se all info